Lilly Jing

1000

江苏省-苏州市
江苏省-常州市

PDA注册正面管教家长讲师,IPA国际注册高级汉语教师,美国德克萨斯大学硕士 EMBA ,项目管理学士
用更清晰的视角解析亲子关系